• On som

Enfortiment de les entitats

La missió de la FEPCCAT no es pot entendre si no està subscrita als objectius d’ “assessorar els seus membre en els aspectes tècnics i legals relacionats amb les seves activitats”, “fomentar, promoure i impulsar la formació i les bones pràctiques als recursos humans del sector” i, per acabar, “promoure l’excel·lència de les organitzacions del sector amb la millora de la gestió, la qualitat dels serveis, la utilització de les noves tecnologies, la transparència i la comunicació”. 

Al llarg de l’any, la FEPCCAT duu a terme una tasca d’acompanyament, suport i supervisió a les entitats membres, en tant que entitat sol·licitant de l’ajut de l’IRPF (des del 2017), però també d’ajut i resolució de dubtes davant d’altres ajuts com poden ser la COSPE. Es fan reunions específiquse amb les entitats i s’intercedeix davant les Administracions Públiques quan és necessari fer-ho.