• On som

La paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat

La paràlisi cerebral és un grup de trastorns permanents, que es produeixen durant el desenvolupament cerebral del fetus o del nadó, que suposen limitacions en el to muscular i la postura de la persona, i que poden limitar la seva activitat. Freqüentment, la paràlisi cerebral es troba acompanyada de trastorns cognitius, sensorials, de conducta, entre d’altres, així com també d’una salut fràgil, fet que comporta a la persona amb paràlisi cerebral tenir grans necessitats de suport per les seves dificultats funcionals severes. Quan això passa, la persona amb paràlisi cerebral es troba en una situació de pluridiscapacitat.

 Definim la pluridiscapacitat com una discapacitat greu d’expressió múltiple. És a dir, es tracta d’un estat complex de la persona en què concorren de forma interrelacionada dues o més discapacitats (principalment la física i la intel·lectual), que sol sumar trastorns sensorials, de conducta, de comunicació, entre d’altres, i una salut fràgil per la comorbiditat amb altres trastorns i/o patologies.

 

La intervenció

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat defineix la discapacitat com el resultat de la interacció entre la condició de la persona i les barreres a la seva participació degudes a l’actitud i a l’entorn que eviten la participació en igualtat de condicions: per exemple en termes d’accessibilitat física i cognitiva, d’inclusió social i laboral o d’altres discriminacions per raó de la seva discapacitat.

La persona amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat requereix per a la seva educació i la implementació del seu projecte de vida d’una intervenció global, integrada des d’un punt de vista educatiu, social i sanitari, que apunti a la seva extrema vulnerabilitat física, intel·lectual i social i que li garanteixi totes les eines necessàries per a la seva relació amb l’entorn.

La paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat a Catalunya

El març de 2022 la Unitat d’Informació i Coneixement del CatSalut va publicar un primer informe breu sobre la paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat a Catalunya, el primer estudi que conté dades específiques sobre el volum i les característiques del col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat que representem

Aquest estudi, amb dades de l’any 2019, xifra en 15.213 persones les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat a Catalunya. Aquestes dades són equivalents a la població d’algunes ciutats catalanes importants com Mollerussa, Canet de Mar o Ripoll.

Les taxes de prevalença de la paràlisi cerebral en població adulta és entre el 1,3 i el 2,5 per cada 1.000 habitants, però aquesta taxa augmenta de forma important en el grup de menors d’edat, amb taxes de prevalença que oscil·len entre 2 i 4,7 casos per cada 1.000 habitants, sent el grup d’edat amb major taxa de prevalença el d’entre 5 i 14 anys.