Entitats membres

Entitat de l’Hospitalet de Llobregat, amb acció a nivell comarcal, que vetlla per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i paràlisi cerebral i altres discapacitats similars des de fa 45 anys.

És una entitat social, sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública, especialitzada en la prestació de serveis per a persones amb discapacitat, creada l’any 1983. Compta amb una llarga trajectòria en programes d’integració social i laboral.

És una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que va néixer el 1976. Iniciativa d’un grup de pares i mares amb fills o filles amb paràlisi cerebral o altres discapacitats que van voler crear un centre adequat a les seves necessitats.

Entitat sense ànim de lucre, que neix el 1977 , amb la finalitat de fer promoció i el foment de la prevenció, l’educació, la formació professional, l’assistència, l’activitat laboral, l’esport, el lleure, l’atenció residencial i l’assistència sanitària, cultural i social de les persones amb paràlisi cerebral, discapacitats similars i dany cerebral adquirit.

És una entitat sense ànim de lucre formada per professionals i famílies de persones amb pluridiscapacitat. Va néixer l’any 1977 per donar resposta educativa a nens amb greus afectacions físiques, intel·lectuals i sensorials.

Entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961 per un grup de pares amb la missió d’atendre a les persones amb paràlisi cerebral amb un model educatiu innovador: multidisciplinarietat en el tractament i rehabilitació de la persona.

La Fundació va ser creada per un grup de pares i mares preocupats pel futur del seus fills. Té per finalitat la promoció, organització i realització d’activitats encaminades a l’ajut a les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats afins perquè obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.

Entitat d’iniciativa social sense afany de lucre que promou i impulsa la integració i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel•lectual de la comarca del Maresme. Constituïda el 1994 continuant la tasca iniciada el 1966 per l’associació Patronat pro persones amb disminució psíquica del Maresme.

Entitat sense ànim de lucre creada l’any 1999 per voluntat de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC), nascuda l’any 1977, i ho fa amb les mateixes finalitats que l’associació. Té per objecte principal la defensa dels drets de les persones afectades de paràlisi cerebral i/o etiologies similars de les comarques de Tarragona.

Entitat sense ànim de lucre que treballa per les persones amb discapacitat i les seves famílies. Situada a Vilafranca del Penedès, amb serveis en altres municipis de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Es va constituir legalment el 1984.

Des de 1977, fa més de quaranta anys que, primer com a associació i després com a fundació, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat, a les persones amb situació de discapacitat,  per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més independent possible.

Neix el 1969, com una aula per tal d’atendre les necessitats de nens i joves amb discapacitat. El 1978 es contitueix com a Cooperativa d’Ensenyament (després Institució Balmes S.C.C.L.) per seguir fent créixer el projecte al Baix Llobregat.

Entitat creada el 1981, que vol atendre de forma integral les necessitats dels infants amb pluridiscapacitat i les seves families, amb lobjectiu de millorar la seva qualitat de vida. Alhora, es dedica a formar professionals, desenvolupar projectes de recerca i fer visibles a la societat el col·lectiu que representa.

És una entitat d’iniciativa social sense ànim de lucre, fundada el 1960, destinada a l’assistència i la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral.