Què fem?

L’activitat de FEPCCAT es centra en dos àmbits: la realització de projectes en benefici de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, en col·laboració amb les entitats membres, en àmbits concrets (normalment són de caràcter anual) i l’impuls de l’activitat federativa en termes generals per donar suport a les seves entitats associades i defensar els drets de les persones amb paràlisi cerebral, pluridiscapacitat i les seves famílies.

Les activitats de caràcter general d’àmbit federatiu són possibles gràcies al suport del Departament de Drets Socials, la Fundació ONCE i les donacions d’empreses i particulars.

A continuació, fem un repàs de les principals línies d’acció de la FEPCCAT:

 

1. Projectes

Durant el transcurs de l’any, la FEPCCAT realitza diversos projectes en diferents àrees, amb l’objectiu de donar compliment a les seves finalitats tal com estan definides als seus estatuts. Aquests esforços s’encaminen cap a l’assoliment d’algunes de les finalitats establertes als estatuts de l’entitat comFomentar el desenvolupament d’activitats d’oci, temps lliure i programes formatius; (…) promoure i impulsar la formació i les bones pràctiques als recursos humans del sector que ofereix atenció a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat; (…) Fomentar projectes d’investigació i innovació relacionats amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat”. 

  • Consulteu els projectes que està duent a terme actualment la FEPCCAT a AQUÍ.

 

2. Incidència política i social

La FEPCCAT té com uns dels seus principals objectius “contribuir i influir en el desenvolupament legislatiu d’aquelles matèries que afectin de manera directa o indirecta a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, per tal de millorar-ne la seva situació”, a la vegada que “influir en les Administracions Públiques i en les seves polítiques en tot allò relacionat amb les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapcitat”.

  • Descobriu més sobre les relacions institucionals de la FEPCCAT a AQUÍ.
  • Consulteu els documents de posicionament polític de la FEPCCAT a AQUÍ.

 

3. Suport i enfortiment d’entitats

La missió de la FEPCCAT no es pot entendre si no està subscrita als objectius d’ “assessorar els seus membre en els aspectes tècnics i legals relacionats amb les seves activitats”, “fomentar, promoure i impulsar la formació i les bones pràctiques als recursos humans del sector” i, per acabar, “promoure l’excel·lència de les organitzacions del sector amb la millora de la gestió, la qualitat dels serveis, la utilització de les noves tecnologies, la transparència i la comunicació”. 

Al llarg de l’any, la FEPCCAT duu a terme una tasca d’acompanyament, suport i supervisió a les entitats membres en els processos de sol·licitud, gestió i justificació de subvencions. També es fa la funció de resolució de dubtes i intermediari en la relació amb l’administració. Per últim, la FEPCCAT també té els grups de punts de trobada, que reuneixen les direccions dels diferents serveis de les entitats, per generar coneixement compartit i millorar l’atenció directa a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

  • Consulteu més detalls sobre l’àrea de suport i enfortiment de les entitats de la FEPCCAT a AQUÍ.

4. Comunicació i sensibilització

Els estatuts de la FEPCCAT consagren que la federació ha de “desenvolupar accions i activitats de sensibilització, dirigides a la societat, mitjançant tallers, i tot tipus de propostes”. En línia amb aquest objectiu, cada any es promouen accions pròpies i en col·laboració que ens permeten visibilitzar el col·lectiu davant la societat. També es publiquen notes de premsa i comunicats en defensa dels drets del col·lectiu.