• On som

Portal de transparència

La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) està treballant per tal de donar compliment a la normativa vigent sobre transparència, la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. A més a més, com a membre de la Confederación ASPACE, s’adhereix al seu Codi Ètic. Podeu trobar més informació sobre aquest últim compromís en l’apartat “Altres documents”, dins el menú “La FEPCCAT”.

Obligacions tributàries i Seguretat Social

La Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) compleix amb les obligacions tributàries, així com també amb aquelles imposades per la Seguretat Social.