Portal de transparència

La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) està treballant per tal de donar compliment a la normativa vigent sobre transparència, la LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Per això, a través d’aquesta pàgina web podeu consultar:

A més a més, com a membre de la Confederación ASPACE, s’adhereix al seu Codi Ètic, que també podreu trubar en aquest portal de transperència.

Obligacions tributàries i Seguretat Social

La Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) compleix amb les obligacions tributàries, així com també amb aquelles imposades per la Seguretat Social.