Respir Familiar

Els estatuts de la FEPCCAT ordenen que l’entitat ha de treballar en benefici tant de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat com també de les seves famílies. Així doncs, s’ha continuat amb accions que ja es duien a terme vers els pares, mares, germans i altres familiars cuidadors , i se n’ha impulsat de noves, per fer arribar l’acompanyament a l’entorn més proper de la persona, per tal que tingui eines, suports i recursos ajustats.

Les famílies de persones amb grans necessitats de suports es troben amb una situació de sobrecàrrega per les cures i l’acompanyament diari al seu familiar. Els oferim hores i caps de setmana de Respir. 

Executat gràcies al suport del Departament de Drets Socials, amb càrrec al 0,7% de l’IRPF i de la Diputació de Barcelona.