Atenció primarenca

Aquest grup és de nova creació aquest any 2022 i està format per professionals titulades en logopèdia i fisioteràpia que atenen infants amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat. L’objectiu és compartir coneixement i el talent acumulat al Movimento ASPACE, compartint bones pràctiques de manera transparent, solidària i compromesa per poder assolir progressivament millors eines i objectius de treball.

Aquest 2022, les entitats participants són APPC, de Tarragona; Astrapace, de Murcia; Fundació el Maresme, de Mataró.

El tema central en que volen basar els seus coneixements i adquirir nous aprenentatges és:

PROBLEMES VISUALS.

Alguns dels temes més destacats:

  1. Detectar i definir els principals problemes visuals associats a la PCI i altres trastorns del desenvolupament.
  2. Diagnòstic dels problemes visuals en edats primerenques.
  3. Formació: “Problemes visuals en nens amb PC i pluridiscapacitat en edat primerenca”. El curs ho imparteix Manuel Cebeiro del centre Eyetools.