Incidència política i social

La FEPCCAT similars s’ha establert com a entitat referent del col·lectiu i les seves entitats al territori català, i és la representant de la Confederación ASPACE a Catalunya.

La Federació té com a prioritat establir aliances amb organismes públics i privats, amb la intenció de defensar els drets i interessos de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, així com les seves famílies.

Generalitat de Catalunya 

La FEPCCAT participa en diferents reunions, jornades i actes amb el govern de la Generalitat, on la temàtica a tractar afecta o pot afectar d’algna manera les persones amb paràlisi cerebral, pluridiscapacitat o altres discapacitats similars, les seves famílies i les entitats que són membres d’aquesta Federació.

La interlocució amb el govern de la Generalitat és prioritària per a la FEPCCAT en els següents àmbits d’actuació:

 • Drets Socials
 • Educació
 • Salut

Des de finals de setembre de 2016, la Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (FEPCCAT) forma part del Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya. El seu número identificador és el 514.

A més a més, com a membre del COCARMI, la FEPCCAT també forma part del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) i dels grups de treball del Pacte Nacionals pels Drets de les Persones amb Discapacitat.

 

Confederación ASPACE

Inicio - Congreso Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Mercè Batlle, Presidenta de la FEPCCAT és alhora tresorera de la Confederación ASPACE. Igualment, membres de la Junta Directiva o de l’equip tècnic de la FEPCCAT formen part dels següent grups de treball:

 • Grup de gerències
 • Grup de presidències
 • Grup de treball d’identitat corporativa
 • Comisión Plan de Prioridades

 

Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La FEPCCAT es manté activa dins aquesta organizació, com a entitat de referencia que representa les persones amb paràlisi cerebral, altres discapacitats afins i/o pluridiscapacitat. Participa de les actuacions que impulsa la Taula i d’aquells grups de treball que poden afectar el col·lectiu que representem. Alguns d’aquests són:

 • Finançament
 • Model d’atenció a la persona
 • Comunicació
 • Projecte M4Social
 • PINCAT

Mercè Batlle Amorós, en qualitat de presidenta de la Federació ostenta la representació de la FEPCCAT en aquesta organització.

 

La Confederació

La FEPCCAT es entitat sòcia de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, La Confederació, l’organització empresarial que des del 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país.

Això permet millorar la representació i la incidència política, així com també participar directament de les taules de diàleg i negociacions col·lectives que afecten a les entitats membres de FEPCCAT.

Montserrat Roca Conejo representa a la FEPCCAT a la Junta Directiva de La Confederació, ostentant-ne una vocalia.

 

COCARMI

Mercè Batlle és la Presidenta del Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat- COCARMI- i ostenta la representació de FEPCCAT en aquesta organització dins el comitè executiu, juntament amb Jordi González, vocal de la federació. 

La FEPCCAT també col·labora en l’organització d’activitats i campanyes del COCARMI.

 

Hàbitat3

Fundació Hàbitat3

La FEPCCAT, en la seva línea d’actuar amb caràcter permanent amb altres organitzacions, forma part de la Fundació Hàbitat3, entitat gestora d’habitatges socials. Lola de la Fuente n’és la representant.

 

Aliances amb altres entitats del sector

Dins l’àmbit d’actuació de FEPCCAT es mantenen aliances amb altres entitats per tal d’impulsar qualsevol tipus d’acció política en defensa dels drets socials i la millora de les condiciones de vida en general del col·lectiu al que representem. En aquest sentit, destaquem el Projecte Rumbo que s’executa a Catalunya conjutament amb ECOM i Federació Catalana de l’Autisme.

Més informació:

Per saber més sobre l’àrea d’incidència política i social de la FEPCCAT podeu contactar amb participacio@fepccat.org