Codi ètic

Juntament amb les regulacions legals, la FEPCCAT, com a membre de Confederación ASPACE, s’adhereix al seu Codi Ètic. Tot i això, d’acord al Marc Estartègic 2020-2023, i com s’havia fet palès amb anterioritat, treballa en l’elaboració d’un model propi que s’ajusti a les seves necessitats i a les necessitats de les entitats membres.