Enfortiment de les entitats

La missió de la FEPCCAT no es pot entendre si no està subscrita als objectius d’ “assessorar els seus membre en els aspectes tècnics i legals relacionats amb les seves activitats”, “fomentar, promoure i impulsar la formació i les bones pràctiques als recursos humans del sector” i, per acabar, “promoure l’excel·lència de les organitzacions del sector amb la millora de la gestió, la qualitat dels serveis, la utilització de les noves tecnologies, la transparència i la comunicació”. 

Al llarg de l’any, la FEPCCAT duu a terme una tasca d’acompanyament, suport i supervisió a les entitats membres en els processos de sol·licitud, gestió i justificació de subvencions. També es fa la funció de resolució de dubtes i intermediari en la relació amb l’administració. Per últim, la FEPCCAT també té els grups de punts de trobada, que reuneixen les direccions dels diferents serveis de les entitats, per generar coneixement compartit i millorar l’atenció directa a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Per saber més sobre l’àrea de suport i enfortiment d’entitats podeu contactar amb social@fepccat.org.