Talento ASPACE

Confederación ASPACE va crear el projecte Talento ASPACE el curs 2016/2017 per afavorir la circulació i la creació de coneixement entre professionals d’atenció directa.

La idea de la posada en marxa de Talento ASPACE sorgeix de la identificació d’un buit en la gestió del coneixement acumulat a totes les nostres entitats ASPACE. S’hi duen a terme continus processos d’aprenentatge, s’hi incorporen noves opcions de sistemes de gestió o intervenció i s’afavoreix la formació dels treballadors i l’autogestió de les persones amb paràlisi cerebral, però no es disposava de cap estructura que facilités l’intercanvi de tota aquesta informació.

En l’actualitat, la FEPCCAT coordina quatre grups de treball, amb professionals provinents de les seves entitats (fes clic per accedir a la informació i als treballs i recursos generats pels diferents grups):