Uncategorized

Marta Segú, Directora General de la Fundació Barça “El nostre gran objectiu és potenciar una mirada de transversalitat de la diversitat en tots els nostres programes”

La 10a Edició de la Cursa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” compta amb el suport de la Fundació Barça com a patrocinador principal. Per nosaltres és un gran honor comptar amb el suport d’una de les principals fundacions de Catalunya i amb que tenim l’honor de compartir el mateix ambaixador: Àlex Roca.

Per saber més coses sobre aquesta Fundació i l’important tasca social que duu a terme, hem conversat amb la Directora General de la Fundació, Marta Segú i Estruch.

Tothom coneix la Fundació Barça, però potser no tothom coneix l’ampli ventall de projectes a on participeu, ens ho podeu explicar breument?

A la Fundació FC Barcelona  treballem per millorar la qualitat de vida de les nenes, nens i joves vulnerables a través de l’educació, la salut i l’esport com a eines essencials per contribuir a la inclusió social i l’equitat, amb un focus especial en la igualtat de gènere i la diversitat en totes les seves formes. I ho fem amb un plantejament holistic on abordem les problemàtiques i l’entorn  on viuen aquests infants i joves.

Bàsicament treballem aquest enfoc holístic a través de tres gran àrees: “Educació i Protecció”, “Salut i Benestar Emocional” i “Acció Comunitaria”, dels quals es desprenen programes com per exemple la prevenció del bullying i tot tipus de violència contra la infància, inclusió social de persones amb discapacitat, protecció de persones joves refugiades i migrants, accés a la salut de població vulnerables i inclusió de joves en risc social a través de diferents programes a Catalunya i al món.

Més concretament, en l’àmbit de la discapacitat, quines són les apostes de la Fundació Barça?

El nostre gran objectiu és potenciar una mirada de transversalitat de la diversitat en tots els nostres programes, és a dir, que en cadascun dels programes i projectes es pugui treballar en la inclusió de persones amb discapacitat d’una forma natural i implícita com fa temps que fem amb el tema gènere. Posarem tots els esforços i recursos necessàris per aconseguir-ho. A més, tenim un projecte específic que s’anomena Diversitat i el projecte de l’equip Fundació Barça Genuine, que es va posar en marxa la temporada pasada i representa una veritable incluisó de la diversitat i en concret de persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit esportiu  al nostre club.

La Cursa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” i la Fundació Barça tenim l’honor de compartir ambaixador: l’Alex Roca. Què suposa per la Fundació Barça tenir aquest ambaixador?

L’Àlex és sens dubte un gran referent a nivell del nostre país per sensibilitzar sobre la inclusió social de persones amb algun tipus de discapacitat, però sobretot el que més ens inspira de l’Àlex es l’esperit de superació. Un motivador únic que és un gran exemple per moltes persones i que com a ambaixador estem intentant sensibilitzar sobre aquest tema tan a nivell intern dins del club i Fundació, com a nivell extern amb entitats col.laboradores.

Per què heu decidit col·laborar amb la 10ª Edició de “En Marxa per la Paràlisi Cerebral”?

Aquesta marxa és una excel·lent iniciativa, molt consolidada després de deu edicions, i amb la que compartim ubicació geogràfica en el barri de Les Corts on tenim la nostra seu. A més, el tema de la inclusió social a través de l’esport de les persones amb discapacitat es un dels nostres objectius i en l’edició d’enguany a més compartim un gran ambaixador com és l’Alex Roca. No ens ho podiem perdre i volem formar part d’aquesta gran iniciativa solidària.

Per acabar, ens agradaria que definissis la Cursa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” en tres paraules.

Inclusiva, inspiradora i emotiva

CAST:

La 10a Edición de la Carrera “En Marcha por la Parálisis Cerebral” cuenta con el apoyo de la Fundación Barça como patrocinador principal. Para nosotros es un gran honor contar con el apoyo de una de las principales fundaciones de Catalunya y con que tenemos el honor de compartir el propio embajador: Àlex Roca.

Para saber más sobre esta Fundación y la importante labor social que lleva a cabo, hemos conversado con la Directora General de la Fundación, Marta Segú i Estruch.

Todo el mundo conoce la Fundación Barça, pero quizás no todo el mundo conoce el amplio abanico de proyectos en los que participa, ¿nos lo puede explicar brevemente?

En la Fundación FC Barcelona trabajamos para mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y jóvenes vulnerables a través de la educación, la salud y el deporte como herramientas esenciales para contribuir a la inclusión social y la equidad, con un foco especial en la igualdad de género y la diversidad en todas sus formas. Y lo hacemos con un planteamiento holístico donde abordamos las problemáticas y el entorno donde viven estos niños y jóvenes.

Básicamente trabajamos este enfoque holístico a través de tres grandes áreas: “Educación y Protección”, “Salud y Bienestar Emocional” y “Acción Comunitaria”, de los que se desprenden programas como la prevención del bullying y todo tipo de violencia contra la infancia , inclusión social de personas con discapacidad, protección de personas jóvenes refugiadas y migrantes, acceso a la salud de población vulnerables e inclusión de jóvenes en riesgo social a través de diferentes programas en Cataluña y en el mundo.

Más concretamente, en el ámbito de la discapacidad, ¿cuáles son las apuestas de la Fundación Barça?

Nuestro gran objetivo es potenciar una mirada de transversalidad de la diversidad en todos nuestros programas, es decir, que en cada uno de los programas y proyectos se pueda trabajar en la inclusión de personas con discapacidad de una forma natural e implícita como hace tiempo que hacemos con el tema del género. Pondremos todos los esfuerzos y recursos necesarios para conseguirlo. Además, tenemos un proyecto específico que se llama Diversidad y el proyecto del equipo Fundación Barça Genuine, que se puso en marcha la temporada pasada y representa una verdadera inclusión de la diversidad y en concreto de personas con discapacidad intelectual en el ámbito deportivo en nuestro club.

La Carrera “En Marcha por la Parálisis Cerebral” y la Fundación Barça tenemos el honor de compartir embajador: Alex Roca. ¿Qué supone para la Fundación Barça tener a este embajador?

Alex es sin duda un gran referente a nivel de nuestro país para sensibilizar sobre la inclusión social de personas con algún tipo de discapacidad, pero sobre todo lo que más nos inspira de Alex es el espíritu de superación. Un motivador único que es un gran ejemplo para muchas personas y que como embajador estamos intentando sensibilizar al respecto tanto a nivel interno dentro del club y Fundación, como a nivel externo con entidades colaboradoras.

¿Por qué han decidido colaborar con la 10ª Edición de “En Marcha por la Parálisis Cerebral”?
Esta marcha es una excelente iniciativa, muy consolidada después de diez ediciones, y con la que compartimos ubicación geográfica en el barrio de Les Corts donde tenemos nuestra sede. Además, el tema de la inclusión social a través del deporte de las personas con discapacidad es uno de nuestros objetivos y en la edición de este año además compartimos un gran embajador como es Alex Roca. No podíamos perdérnoslo y queremos formar parte de esta gran iniciativa solidaria.

Por último, nos gustaría que definieras la Carrera “En Marcha por la Parálisis Cerebral” en tres palabras.
Inclusiva, inspiradora y emotiva

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.