Notícies

L’alerta sanitària no pot servir al Departament TASiF per erosionar l’atenció a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat

COMUNICAT FEPCCAT


Iniciem la segona setmana de mesures excepcionals davant l’amenaça del COVID-19 i cada cop es nota més l’estrès del sistema, no només en el sector sanitari, sinó també en el sector social.La falta de materials de seguretat i protecció que n’és l’evidència més palpable, però la publicació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies d’unes instruccions de facturació extraordinàries dels serveis concertats són una amenaça directa pel funcionament i manteniment de les entitats d’atenció a persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Les Instruccions en la tramitació despesa extraordinària COVID19 que van seremeses ahir per la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat són inadmissibles i es contradiuen amb el compromís expressat pel Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, en que apel·lava als valors de servei públic dels serveis socials. Aquestes:

  • No contemplen la facturació de despeses extraordinàries derivades de neteges, compres excepcionals i mesures de protecció del col·lectiu en centres concertats.
  • Estableixen la reducció al 85% de la facturació en el pagament dels serveis tancats temporalment a causa de l’epidèmia del coronavirus.


Per aquest motiu, la FEPCCAT vol expressar el seu rebuig més enèrgic davant d’aquest document. Els motius que ens porten a aquest posicionament són:

  1. Provenim d’una situació d’infrafinançament crònic de les entitats, amb les tarifes i mòduls congelats des del 2009 i posteriorment retallats el 2012. 
  2. Ens trobem en una situació d’incompliment de l’increment de tarifes decretat per l’any 2019 per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  3. Els equips dels centres de dia, tancats temporalment, han estat des del primer moment donant suport als serveis residencials i SAD, així com també acompanyant telemàticament els usuaris i les famílies i donant resposta a les seves necessitats.

En conseqüència, les instruccions suposen una desatenció del servei públic i generaran un greu daltabaix en la tresoreria de les entitats socials, fet que posarà encara més en risc els serveis, ja ferits per l’infrafinançament crònic. L’alerta sanitària fruit del coronavirus no pot  servir per erosionar l’atenció a les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Així doncs, exigim que es retirin aquestes instruccions per tal de no deixar ningú enrere, ni persones usuàries ni professionals i que es mantingui el pagament íntegre dels serveis.


En paral·lel a això, és imprescindible que s’asseguri l’accés als EPIs necessaris que garanteixen als equips i les persones ateses una major seguretat davant del coronavirus. La FEPCCAT ha registrat casos d’entitats en què malgrat l’aïllament d’usuaris per sospita o confirmació de COVID-19, ni el Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies ni el de Salut estan fent arribar els materials requerits als serveis. No podem tolerar que s’exposi d’aquesta manera les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, un col·lectiu extremadament vulnerable davant aquesta malaltia, ni els equips professionals. Els valors de servei públic, tal com expressava el Conseller El Homrani la setmana passada, s’han de poder mantenir amb l’actuació professional dels equips i les entitats, però també amb els equipaments de prevenció adequats.

Aquests és una necessitat immediata, davant la qual no es pot acceptar que els Departaments es traspassin les responsabilitats i no s’ofereixi, al capdavall, una resposta ajustada. A més, caldrà complementar-la amb tot d’accions coordinades entre l’administració i el sector, com el suport als familiars cuidadors que tenen persones amb discapacitat al seu càrrec, tant infants com adults, i que han de deixar de treballar per poder atendre’ls i no posar-los en risc.


Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.