Uncategorized

La FEPCCAT renova els estatuts en la seva Assemblea General

La Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) va celebrar ahir, 4 de juny, la seva Assemblea General Ordinària. L’esdeveniment es va dur a terme en format híbrid, amb part dels assistents presents a la seu de la FEPCCAT a Lleida i l’altra part connectada en línia.

Durant l’Assemblea, es va aprovar la memòria de l’any 2023, que recull exhaustivament les activitats realitzades per la FEPCCAT durant aquest període. Destaquen iniciatives com el Projecte Rumbo, que inclou la creació d’una eina d’avaluació de l’adequació de l’habitatge per a persones amb grans necessitats de suport, en col·laboració amb la UPC, i les formacions per a futurs assistents personals. També es va destacar el projecte de respir, que ha proporcionat més de 200 serveis, i l’elaboració d’un document estratègic en l’àmbit de la incidència “Reptes de l’atenció integrada de les persones amb paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat”.

La memòria del 2023 està disponible per a la consulta pública en aquesta mateixa pàgina web.

Durant l’Assemblea també es va aprovar la renovació dels estatuts de la FEPCCAT, que inclou els següents canvis:

  • Canvi de denominació: La marca de la FEPCCAT des de l’any 2020 és “Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya”. Tanmateix, els estatuts encara reflectien l’antiga denominació, “Federació d’entitats de la Paràlisi Cerebral i etilogies similars”. Amb aquest canvi, es vol harmonitzar el nom oficial amb la marca utilitzada.
  • Canvi de seu social: La FEPCCAT té el domicili social a Lleida, però als estatuts encara constava l’antic domicili social de Tarragona. A més, s’ha inclòs una subseu a Barcelona.
  • Compromís amb la igualtat de gènere: S’ha incorporat una nova finalitat i s’han fet canvis per garantir l’ús d’un llenguatge inclusiu.
  • Possibilitat que la Junta Directiva prengui decisions sense reunió: S’ha afegit a l’article 19 per garantir una presa de decisions més ràpida quan es requereixi, tot i que s’ha establert com a supòsit excepcional.

A més, es va presentar el programa per a l’any 2024, amb detalls sobre les accions i projectes planificats per als propers mesos. També es van aprovar els comptes anuals del 2023 i el pressupost per al 2024, garantint una gestió financera transparent i responsable, així com la continuïtat dels projectes en curs.

La FEPCCAT vol expressar el seu sincer agraïment a tots els participants de l’Assemblea General per la seva presència i aportacions. La cooperació i el compromís de tots els membres són essencials per assolir els objectius de l’organització i millorar la qualitat de vida de les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.