Uncategorized

La FEPCCAT compareix a la Comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya

Mercè Batlle i Elena Puigdevall, Presidenta i Vicepresidenta de la FEPCCAT, van comperèixer al Parlament per presentar l’informe “Reptes de l’Atenció Integrada a les persones amb paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat al llarg de tot el cicle vital“.

Les compareixents van emfatitzar que per afrontar tots aquests reptes és fonamental reconèixer l’especificitat de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat com un tipus de discapacitat diferenciada de la discapacitat física i/o intel·lectual i una millor col·laboració interdepartamental.

Ahir, 18 d’octubre, Mercè Batlle i Elena Puigdevall, Presidenta i Vicepresidenta de la FEPCCAT, van comparèixer a la la comissió de Drets Socials del Parlament de Catalunya per explicar els reptes de l’atenció integrada a les persones amb paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat al llarg de tot el cicle vital.

La seva intervenció es va basar en el document elaborat per diverses entitats de la FEPCCAT durant el primer semestre del 2023 i que podeu consultar al final d’aquesta notícia. La intervenció, igual que el document, s’ha estructurat en quatre grans apartats: petita infància, infància i joventut, etapa adulta i reptes transversals.

Podeu veure la compareixença completa en el següent vídeo:

Destaquem les següents idees de la intervenció:

  1. La petita infància és l’etapa determinant pel desenvolupament de la persona, donada la neuroplasticitat. Per això, és imprescindible desplegar serveis especialitzats arreu del territori.
  2. Respecte a l’etapa infantil i juvenil, la proposta de la FEPCCAT parteix del dret fonamental a l’educació (calen itineraris flexibles i reconeixement del rol de l’educació especial), amb una imprescindible col·laboració social i sanitaria.
  3. A l’etapa adulta, fem èmfasis en la necessitat de revisar la cartera de serveis socials per atendre l’alta complexitat de la nostra població, fent front a l’envelliment altament complex i potenciant la màxima autonomia de la persona.
  4. Com a reptes transversals, destaquem la necessitat de reconèixer serveis que posin les famílies i les persones al centre: assistent personal, respir i lleure especialitzat.
  5. També demanem garantir serveis altament especialitzats de salut, salut mental i neurorehabilitació durant tot el cicle vital i d’accés universal.

Afrontar tots aquests reptes requereix reconèixer l’especificitat de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat, com un tipus de discapacitat diferenciada que pot comportar una alta complexitat clínica, social, assistencial i familiar. Per això, i per garantir que l’administració s’ajusti a les necessitats de la persona i no a la inversa, també es reclama que els departaments millorin els mecanismes de coordinació.

INICI D’UN TREBALL PARLAMENTARI

Aquesta compareixença és l’inici d’un treball que la FEPCCAT durà a terme durant els propers mesos amb diferents grups parlamentaris per avançar cap a uns models d’atenció que posin la persona al centre, reconeixent les necessitats d’alta especialització del col·lectiu de persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat.

Documentació relacionada

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.