General,  Notícies,  Uncategorized

LA FEPCCAT FA PÚBLICA L’EINA DE VALORACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT DELS HABITATGES

La FEPCCAT, en el marc del projecte Rumbo, i juntament amb la Càtedra
d’Accessibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha elaborat una eina
d’avaluació de l’accessibilitat dels habitatges.

Què és el projecte Rumbo?
El projecte Rumbo és una iniciativa que busca implementar un nou model de suport a l’autonomia personal i la cura de les persones amb discapacitat. L’objectiu del Projecte és l’impuls de models innovadors de suport a l’autonomia personal i de la vida independent de persones amb discapacitat. Més concretament, es vol centrar en aquelles persones amb més necessitats de suport, mitjançant la combinació de serveis i recursos que permetin prevenir la seva institucionalització i que es puguin mantenir al seu habitatge, facilitant noves formes de vida inclusives en condicions de seguretat, accessibilitat i benestar.
Es tracta d’una iniciativa col·laborativa desenvolupada entre les diferents confederacions del Tercer Sector de la Discapacitat (COCEMFE, Confederación ASPACE, Impulsa Igualdad, FEDACE y Autismo España). El projecte es desplega territorialment en cinc comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Catalunya i Galícia), mitjançant diverses accions que busquen la millora de la vida de persones amb diferents discapacitats: orgànica, física, paràlisi cerebral, dany cerebral i trastorns de l’espectre autista.
La iniciativa està subvencionada pel Ministeri d’Assumptes Socials i Agenda 2030, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, lligat als fons Next Generation de la Unió Europea.

L’eina
L’eina de diagnòstic d’adequació de l’entorn construït s’impulsa per dotar a professionals, que en la seva tasca laboral, realitzen accions que impliquen una relació amb l’entorn domiciliari de la persona, la pròpia atenció domiciliària, i aquells professionals que treballen en xarxa amb diferents serveis d’atenció a la persona, i enfocat especialment a persones que tenen necessitats de suport, en major o menor grau, ja sigui de forma temporal o en tot el cicle vital. L’eina es basa en la norma espanyola UNE-ISO 21542 que resulta idèntica a la norma internacional ISO 25142:2011.
La FEPCCAT, i en el marc del Projecte Rumbo, havent creat l’eina juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, ha realitzat un pilotatge durant l’any 2023 i 2024, amb l’objectiu de validar-ne l’ús. Totes les persones a qui s’ha passat l’eina han estat persones amb discapacitat: paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat.

Com s’utilitza l’eina?
El suport en què es realitza l’eina és un Google Sheets organitzat en les pestanyes: inici, dades de l’usuari, dificultat, prioritat, viabilitat i diagnòstic. Es tenen en compte 3 escenaris: zona residencial, edifici i habitatge; i 23 categories: escales, rampes, itineraris, circulació vertical…

Els indicadors són:

 • Adequació, de l’habitatge als seus habitants.
 • Impacte, d’una acció de millora.
 • Priorització, en relació a l’impacte i l’adequació.

Tenint en compte:

 • Les necessitats de l’usuari
 • Les capacitats de l’usuari
 • Les aspiracions de l’usuari
 • L’opinió personal

L’eina ha de ser completada per un professional de l’àmbit social, preferiblement del perfil de teràpia ocupacional o similars.

Els resultats es mostren numèricament en els barems de 0 a 3:

 • Entre 0 i 1: no cal actuar sobre l’element.
 • Entre 1 i 2: no és recomanable actuar sobre l’element.
 • Entre 2 i 3: és recomanable actuar sobre l’element.
 • 3: puntuació màxima. És prioritari actuar sobre l’element.

En base als resultats de l’eina, el professional pot assessorar a la persona usuària sobre quins productes de suport o obres de millora li suposarien un augment de la seva qualitat de vida, en termes de benestar i salut.

L’eina es troba disponible a: Eina per l’adequació de l’habitatge

L’eina només està disponible en línia. Per poder-ne fer ús, cal sol·licitar l’accés al document. Un cop acceptat cada usuari ha de crear una còpia i guardar-la al seu Drive.

L’article sobre el disseny de l’Eina :

Per qualsevol consulta en relació al projecte i/o l’eina, poden contactar:
Cinta Torné: incidencia@fepccat.org
Laia Puig: social@fepccat.org
621 19 94 34 | 873 45 18 5

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.