Altres documents


Reptes de l’Atenció Integrada a les persones amb paràlisi cerebral i/o pluridiscapacitat

En el marc de l’impuls de l’agència integrada social i sanitària per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, durant el primer semestre del 2023, un grup de treball format per professionals de diferents entitats de la FEPCCAT ha elaborat un document recull les necessitats en les diferents franges d’edat.

El document s’estructura en quatre grans apartats: petita infància, infància i joventut, etapa adulta i reptes transversals.

Un treball executat gràcies al suport del Departament de Departament de Socials amb càrrec a la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats 2023 i al Plan de Prioridades de la Fundació ONCE.

________________________________________________________________________________________________________________

Marc Estratègic 2020-2023

Després d’un procés participatiu, celebrat durant la primera meitat del 2020, en què han participat totes les entitats de la federació, el Marc Estratègic 2020-2023 marca el full de ruta de la FEPCCAT pels propers anys. 

Un treball executat gràcies al suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb càrrec a la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats 2019.

Captures del Marc Estratègic 2020 – 2023 de la FEPCCAT en que s’hi detalla la visió 2023 i també el desplegament dels eixos estratègics.


Codi Ètic

Juntament amb les regulacions legals, la FEPCCAT, com a membre de Confederación ASPACE, s’adhereix al seu Codi Ètic. Tot i això, d’acord al Marc Estartègic 2020-2023, i com s’havia fet palès amb anterioritat, treballa en l’elaboració d’un model propi que s’ajusti a les seves necessitats i a les necessitats de les entitats membres.