• On som

Altres documents

Juntament amb les regulacions legals, la FEPCCAT, com a membre de la Confederación ASPACE, s’adhereix tan al Codi Ètic com al Pla Estratègic d’aquesta institució. Així mateix, la federació està treballant en uns models propis que s’ajustin a la seva realitat i a la de les seves entitats membres.