L’altra cara de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat

Programa de recerca i de sensibilització entorn de qüestions que afecten les persones amb paràlisi cerebral i pluridiscapacitat, i les seves famílies. Els últims tres anys, s’ha centrat en obtenir més dades i coneixements sobre l’envelliment i la forma com s’hi treballa des de les entitats membres. Ha permés detectar eines i recollir bones pràctiques. 

Executat gràcies al suport del Departament de Drets Socials, amb càrrec al 0,7% de l’IRPF.