Avís legal i política de privacitat

Avís legal

Els texts, imatges, sons, animacions, vídeos i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de la FEPCCAT o bé està autoritzada per a fer-ne ús. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, ha de tenir el previ i exprés consentiment per escrit de la FEPCCAT, llevat que s’indiqui el contrari.

Política de privacitat

El Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, estableix un nou enfocament per al control i el tractament de les dades de caràcter personal. Hem revisat i adaptat la nostra política de privacitat als nous requisits i volem oferir més informació i transparència en relació amb el tractament de les dades personals.

La Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral (FEPCCAT) amb CIF G43978964 és responsable del tractament de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i clients, així com de les dades que puguin ser recollides a través del lloc web.

La FEPCCAT desitja informar als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis via web.

Finalitat del tractament de les dades

El tractament de les dades que ens faciliti a través dels formularis del web http://www.fepccat.org es regirà per aquesta mateixa política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

La FEPCCAT procedirà a tractar les dades de caràcter personal de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

Dades recaptades per a la prestació d’un servei

Les dades de caràcter personal que ens faciliti per a la prestació d’un servei seran les mínimes exigibles per poder elaborar el contracte així com per poder oferir-li els serveis que vostè contracti i per al compliment de les obligacions legals.

Les dades seran conservades durant els terminis legalment establerts.

Dades recollides per a la sol·licitud d’informació a través del formulari web.

Les dades personals recollides a través del formulari web per a la petició d’informació tenen com a finalitat d’informació comercial sobre els nostres productes i serveis.

El tractament de les dades en aquest cas està legitimat pel consentiment exprés que vostè ens presta en acceptar l’enviament de la informació aportada mitjançant el formulari.

Exercici dels drets

D’acord amb els drets que confereix el Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades dirigint al correu electrònic a comunicacio@fepccat.org. Per a l’exercici dels drets s’ha d’identificar mitjançant la presentació del seu DNI.

Destinataris

La FEPCCAT informa als usuaris que les seves dades personals no es comunicaran a tercers, amb l’excepció que aquesta comunicació de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament.

Si les consultes o sol·licituds d’informació requereixen del contacte amb les entitats que constitueixen la federació, la FEPCCAT es reserva la possibilitat de traslladar les dades a aquestes. Les entitats de FEPCCAT són: l’Associació Alpi, l’APPC de Tarragona, APRODISCA, l’Associació AREMI, la Fundació ASPACE Catalunya, l’Associació Esclat, la Fundació l’Espiga, Fundació El Maresme, Escola Guimbarda, la Institució Balmes, l’Associació MIFAS, Nexe Fundació i Fundació Terrassenca Prodis.

La FEPCCAT manté uns criteris estrictes de selecció d’encarregats de tractament i es compromet contractualment amb cada un a complir i fer complir les obligacions establertes en matèria de protecció de dades

Variació de les dades

Mentre no ens comuniquin el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació.

Per a qualsevol reclamació pot dirigir-se a comunicacio@fepccat.org, així com també a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agdp.es.

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.