Uncategorized

La FEPCCAT presentarà el projecte Rumbo a la la 10ª Cursa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” repartint més de 500 productes per promoure la vida independent de forma totalment gratuïta 

CAT:

S’habilitarà un espai per fer difusió del projecte on es repartiran 500 productes de suport de forma totalment gratuïta per facilitar l’autonomia personal i promocionar la vida independent de les persones amb discapacitat.

L’espai estarà situat al punt de sortida i arribada de la 10ª Cursa “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” que se celebrarà el proper diumenge 9 d’octubre a l’Avinguda Sant Ramon Nonat del Districte de Les Corts de Barcelona.

Barcelona, 7 d’octubre de 2022. El proper diumenge dia 9 d’octubre, el Projecte Rumbo serà present a la 10ª Cursa Solidària “En Marxa per la Paràlisi Cerebral” organitzada per la Federació de la Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) i l’Ajuntament de Barcelona. L’activitat s’iniciarà a les 9 i s’allargarà fins a les 12 del matí.

‘El Projecte RUMBO: cap a un model d’autonomia personal connectada i inclusiva’ planteja implementar un nou model de suports a l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, especialment aquelles amb més necessitats de suport, mitjançant la combinació de serveis i recursos, impulsant la vida independent i facilitant formes de vida inclusives en condicions de seguretat, accessibilitat i benestar. El projecte està finançat a través del Fons Next Generation UE en el marc del Pla de Recuperació, Transferència i Resiliència del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El projecte inclou accions de visibilització del col·lectiu que permetin reflexionar sobre el dret a la vida independent de les persones amb discapacitat i, especialment, sobre aquelles amb grans necessitats de suport. En aquest marc d’accions de visibilització, hi trobem l’acció de diumenge, en què la FEPCCAT, una de les federacions que participen del projecte, oferirà 500 productes de suport  de forma totalment gratuïta per facilitar l’autonomia personal i promocionar la vida independent de les persones amb discapacitat.

A més a més, a l’espai habilitat amb aquest propòsit, també s’informarà als participants de la Cursa d’altres accions vinculades al Projecte que puguin ser del seu interès.

L’espai del Projecte Rumbo se situarà al punt de sortida i arribada de la Cursa situat a l’Avinguda Sant Ramon Nonat nº 15 del Districte de Les Corts de Barcelona.

SOBRE EL PROJECTE

A nivell estatal, el projecte està liderat per l’agrupació COCEMFE i compta amb la participació de PREDIF, Autismo España, FEDACE i la Confederación ASPACE (organització de la qual forma part la FEPCCAT). A nivell territorial, a Catalunya, la Federació ECOM, la Federació Catalana d’Autisme i la FEPCCAT participen del projecte.

El projecte es basa en el desplegament d’un conjunt d’accions i pilotatges a cinc comunitats autònomes en vuit línies d’accions que permetran una actuació conjunta d’entitats privades i administracions públiques per actuar coordinadament amb i pel col·lectiu de persones amb discapacitat.

Les actuacions previstes facilitaran la posada a disposició de les persones amb discapacitat de solucions habitacionals inclusives mitjançant la incorporació d’eines de suport  tecnològic que permetin l’adequació d’habitatges, proveeixin solucions d’allotjament alternatiu (espais de transició i altres allotjaments inclusius) o transformin i adeqüin els centres residencials garantint l’autonomia i la vida independent de les persones residents.

CAST:

Se habilitará un espacio para hacer difusión el proyecto donde se repartirán 500 productos de apoyo de forma totalmente gratuita para facilitar la autonomía personal y promocionar la vida independiente de las personas con discapacidad.

El espacio estará situado en el punto de salida y llegada de la 10ª Carrera “En Marcha por la Parálisis Cerebral” que se celebrará el próximo domingo 9 de octubre en la Avenida Sant Ramon Nonat del Distrito de Les Corts de Barcelona.

Barcelona, 7 de octubre de 2022. El próximo domingo día 9 de octubre, el Proyecto Rumbo estará presente en la 10ª Carrera Solidaria “En Marcha por la Parálisis Cerebral” organizada por la Federació de la Paràlisi Cerebral i de la Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT) y el Ayuntamiento de Barcelona. La actividad se iniciará a las 9 y se alargará hasta a las 12 de la mañana.

‘El Proyecto RUMBO: hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva’ plantea implementar un nuevo modelo de apoyos a la autonomía personal de las personas con discapacidad, especialmente aquellas con más necesidades de apoyo, mediante la combinación de servicios y recursos, impulsando la vida independiente y facilitando formas de vida inclusivas en condiciones de seguridad, accesibilidad y bienestar. El proyecto está financiado a través del Fondos Next Generation UE en el marco del Plan de Recuperación, Transferencia y Resiliencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El proyecto incluye acciones de visibilización del colectivo que permitan reflexionar sobre el derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad y, en especial, aquellas que tienen grandes necesidades de apoyo. En este marco de acciones de visibilización se enmarca la acción del domingo, en la que la FEPCCAT, una de las federaciones que participan del proyecto, ofrecerá 500 productos de apoyo de forma totalmente gratuita para facilitar la autonomía personal y promocionar la vida independiente de las personas con discapacidad.

Además, en el espacio habilitado con este propósito, también se informará a los participantes de la carrera de otras acciones vinculadas al Proyecto que puedan ser de su interés.

El espacio del Proyecto Rumbo se situará en el punto de salida y llegada de la Cursa situado en la Avenida Sant Ramon Nonat nº 15 del Distrito de Les Corts de Barcelona.

SOBRE EL PROYECTO

A nivel estatal, el proyecto está liderado por la agrupación COCEMFE y cuenta con la participación de PREDIF, Autismo España, FEDACE y la Confederación ASPACE (organización de la que forma parte la FEPCCAT). A nivel territorial, en Cataluña, la Federación ECOM, la Federación Catalana de Autismo y la FEPCCAT participan del proyecto.

El proyecto se basa en el despliegue de un conjunto de acciones y pilotajes en cinco comunidades autónomas en ocho líneas de acciones que permitirán una actuación conjunta de entidades privadas y administraciones públicas para actuar coordinadamente con y por el colectivo de personas con discapacidad.

Las actuaciones previstas facilitarán la puesta a disposición de las personas con discapacidad de soluciones habitacionales inclusivas mediante la incorporación de herramientas de soporte tecnológico que permitan la adecuación de viviendas, provean soluciones de alojamiento alternativo (espacios de transición y otros alojamientos inclusivos) o transformen y adecuen los centros residenciales garantizando la autonomía y la vida independiente de las personas residentes.

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.