Uncategorized

La Directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, Magda Casamitjana, es compromet a treballar amb els departaments implicats en el Pacte pel reconeixement de l’especificitat de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat

La Directora ha pres aquest compromís després de reunir-se amb una delegació de la Federació de la Paràlisi Cerebral i Pluridiscapacitat de Catalunya (FEPCCAT).

També s’ha compromès a engegar, amb el vist-i-plau de la comissió de l’Agència Social i Sanitària que està treballant el model d’atenció integrada, un projecte pilot per millorar l’atenció al col·lectiu.

Aquest dimecres 23 de novembre, la Directora del Pacte Nacional per la Salut Mental, Magda Casamitjana, s’ha compromès a iniciar un treball conjunt des del Pacte amb els Departament de Drets Socials, Salut i Educació per reconèixer l’especificitat de la paràlisi cerebral i la pluridiscapacitat i a engegar un projecte d’implementació d’atenció social i sanitària per aquest col·lectiu després de reunir-se amb una delegació de la FEPCCAT.

Aquesta delegació, encapçalada per la seva presidenta, Mercè Batlle, i la seva vicepresidenta, Elena Puigdevall, ha exposat les dades de l’informe breu sobre el col·lectiu que va publicar el passat mes de març l’Unitat d’Informació i Coneixement del CATSALUT. Aquest informe posa de relleu que les persones amb paràlisi cerebral tenen un risc de patir altres patologies de forma comòrbida amb un grau molt més elevat de complexitat que la resta de població. Concretament, un 65% de la població amb paràlisi cerebral té un risc alt o moderat de patir un altre trastorn o patologia complex, en comparació amb el 22% de la població general equivalent en edat, sexe i renta. Això comporta que és una població amb grans necessitats de suport i pel qual és especialment urgent l’implementació de l’atenció integrada, social i sanitària i, en molts casos, també educativa. 

Per consegüent, la FEPCCAT sempre ha defensat el reconeixement de l’especificitat del col·lectiu i una aposta decidida per l’atenció integrada. En aquest sentit, després d’escoltar les dades exposades en l’informe breu, la Directora del Pacte s’ha compromès a coordinar-se amb els Departaments de Drets Socials, Salut i Educació per avançar en el reconeixement de l’especificitat del col·lectiu. Així mateix, també s’ha acordat instar a la Comissió de l’Agència Social i Sanitària que està impulsant el model d’atenció integrada a iniciar un treball conjunt per realitzar un projecte pilot d’atenció integrada per tal de crear models reproduïbles d’atenció i contribuir així a millorar la qualitat de vida del col·lectiu.

SOBRE EL PACTE NACIONAL DE SALUT MENTAL

El Pacte Nacional de Salut Mental és l’instrument interdepartamental i intersectorial de la Generalitat de Catalunya que, alineat amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), impulsa la salut mental des de tots els àmbits de l’acció del Govern i la societat.

És una iniciativa del Govern de la Generalitat de Catalunya per tal de donar resposta com a país a les necessitats de les persones davant d’un context de problemàtica de salut emocional i mental d’elevada complexitat que s’ha vist agreujat a causa dels efectes de la pandèmia. La FEPCCAT forma part del Pacte com a membre del COCARMI.

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.