Uncategorized

Confederación ASPACE crea un grup de treball per impulsar la figura de l’assistent personal

En el marc del Projecte RUMBO, amb el qual Confederación ASPACE aposta per nous models de suport centrats en les persones i basats en l’enfocament social de drets.

• 15 professionals de 15 entitats ASPACE, entre elles la FEPCCAT, participaran al grup

CAT:

La figura de l’assistent personal suposa un recurs fonamental per promoure la vida independent de les persones amb paràlisi cerebral i grans necessitats de suport. A més, respon a una modalitat de promoció de l’autonomia, en sintonia tant amb l’article 19 de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat com amb l’ODS 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

 Es tracta de professionals personalitzats que acompanyen i donen suport a les persones amb paràlisi cerebral en àmbits com l’higiene, vestimenta, alimentació, mobilitat, educació, ocupació, comunicació i lleure. D’aquesta manera, gràcies a l’assistència personal, es garanteix que la persona amb paràlisi cerebral sigui qui pren les decisions i qui decideix com i quan es presten suports.

Per impulsar aquesta figura, neix un grup de treball en el marc del ‘Projecte Rumbo: cap a un model d’autonomia personal connectada i inclusiva’, a través del qual Confederación ASPACE aposta per promoure models de suport centrats en la persona i basats en l’enfocament social de drets.

Aquest projecte és una iniciativa col·laborativa desenvolupada entre diferents confederacions del Tercer Sector de la discapacitat com són COCEMFE, Predif, FEDACE, Autismo España i la pròpia Confederación ASPACE i subvencionada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya, lligat als fons NextGenerationEU de la Unió Europea.

A més de les Federacions ASPACE que participen al projecte RUMBO (FEPCCAT, ASPACE Galícia, ASPACE Castilla i León, ASPACE Aragón i ASPACE Andalucía), en aquesta ocasió s’ha comptat també amb la col·laboració d’altres entitats per aportar la seva experiència i enriquir el treball . En total seran 15 professionals de 15 entitats ASPACE les persones que participaran al grup.

DISSENY D’UN SERVEI D’ASSISTÈNCIA PERSONAL

L’objectiu de la creació d’aquest grup és col·laborar en el disseny d’un servei d’assistència personal amb caràcter referencial per a tot el Moviment ASPACE, així com les condicions d’acreditació i la formació de les persones professionals que hi treballin.

Aquest servei estaria dirigit a garantir que les persones amb paràlisi cerebral i grans necessitats de suport desenvolupin el seu pla de vida independent, exercint el poder de decisió sobre la pròpia vida i la seva participació en totes les esferes vitals.

D’aquesta manera, el grup de treball elaborarà una proposta d’itineraris formatius i material metodològic amb les principals condicions, característiques i funcions de la figura de l’assistent personal per a una prestació de qualitat d’aquest servei a persones amb paràlisi cerebral i amb grans necessitats de suport.

_________________________________________________________________________________________________

CAST:

  • En el marco del Proyecto RUMBO, con el que Confederación ASPACE apuesta por nuevos modelos de apoyo centrados en las personas y basados en el enfoque social de derechos. 
  • 15 profesionales de 15 entidades ASPACE, entre ellas FEPCCAT, participarán en el grupo

La figura del asistente personal supone un recurso fundamental para promover la vida independiente de las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Además, responde a una modalidad de promoción de la autonomía, en sintonía tanto con el artículo 19 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como con el ODS 10 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Se trata de profesionales personalizados que acompañan y dan apoyo a las personas con parálisis cerebral en áreas como la higiene, vestimenta, alimentación, movilidad, educación, empleo, comunicación y ocio. De esta forma, gracias a la asistencia personal en todo momento es la persona con parálisis cerebral quien toma las decisiones y quién decide cómo y cuándo se prestan apoyos.

Para impulsar esta figura, nace un grupo de trabajo en el marco del Proyecto Rumbo: hacia un modelo de autonomía personal conectada e inclusiva’, a través del cual Confederación ASPACE apuesta por promover modelos de apoyo centrados en las personas y basados en el enfoque social de derechos.

Este proyecto es una iniciativa colaborativa desarrollada entre distintas confederaciones del Tercer Sector de la discapacidad como son COCEMFE, Predif, FEDACE, Autismo España y la propia Confederación ASPACE y subvencionada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, ligado a los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea.  

Además de las Federaciones ASPACE que participan en el proyecto RUMBO (ASPACE Galicia, ASPACE Castilla y León, FEPCCAT, ASPACE Aragón y ASPACE Andalucía), en esta ocasión se ha contado también con la colaboración de otras entidades para aportar su experiencia y enriquecer el trabajo. En total serán 15 profesionales de 15 entidades ASPACE las personas que participarán en el grupo.

DISEÑO DE UN SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL

El objetivo de la creación de este grupo es colaborar en el diseño de un servicio de asistencia personal con carácter referencial para todo el Movimiento ASPACE, así como las condiciones de acreditación y la formación de las personas profesionales que trabajen en él.

Este servicio estaría dirigido a garantizar que las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo desarrollen su plan de vida independiente, ejerciendo el poder de decisión sobre su propia vida y su participación en todas las esferas vitales.

De esta forma, el grupo de trabajo elaborará una propuesta de itinerarios formativos y material metodológico con las principales condiciones, características y funciones de la figura del asistente personal para una prestación de calidad de este servicio a personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo.  

Deixa una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.